Poljska je sredinom septembra bila domaćin sedmodnevnom treningu za osoblje i volontere koji rade sa osobama sa mentalnim smetnjama. 25 učesnika iz  Hrvatske, Ukrajine, Poljske i Srbije, proširivalo je svoja znanja na temu motivisanja osoba sa mentalnim smetnjama na učenje i aktivaciju i razmenjivalo iskustva o radu sa ovom osetljivom populacijom. Učesnici su bili predstavnici lokalnih samouprava, institucija, ustanova i organizacija civilnog društva. Posebnu čast da vodi ovaj trening, organizator i nosilac projekta Nadbiskupijski Caritas Psemisl, ukazao je koordinatorki Caritasa “Sv. Anastazija” Sremska Mitrovica, gospođi Kristini Dragišić.

    

Nastavak projekta podrazumeva “mobility” aktivnosti odnosno putovanja u Hrvatsku, Poljsku, Ukrajinu i Srbiju osoba sa mentalnim smetnjama i njihovih pratilaca u zemlje partnere i upoznavanja sa njihovom kulturno-istorijskom baštinom.

Caritas u Srbiji nastavlja sa zalaganjem za unapređenje položaja osoba sa mentalnim smetnjama.