U okviru projekta Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, Caritas  Apostolskog Egzarhata je tokom juna realizovao radionice za korisnike  Udruženja za pomoć MNRO Opštine Srbobran “Biser”.  U radu je učestvovalo i stručno osoblje i ostali zaposleni u udruženju. Učesnici/e su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima u vezi sa zaštitom životne sredine i prirodnim katastrofama, smanjivanjem rizika i pravilnim postupanjem u slučaju njihovog nastanka.

Caritas je tokom prethodnih šest godina inforimisao i edukovao preko 13.000 dece i odraslih građana. Verujemo se da je preko 2000 sati održanih radionica, seminara i treninga i 20-ak realizovanih pokaznih vežbi značajno doprinelo podizanju svesti i promeni odnosa ljudi prema prirodi, a samim tim i smanjenju zagađenosti i globalnog zagrevanja, kao i obnovi degradiranih i zagađenih delova životne sredine.