Jedan od ciljeva Caritasa Srbije je stvaranje odgovornijih generacija kroz edukovanje dece i podizanje njihove svesti o značaju zaštite prirode i samozaštite u slučaju nastanka prirodnih nepogoda. Kako bi se doprlo do što većeg broja dece, Caritas je svoje projektne aktivnosti u okviru programa “Smanjivanje rizika od prirodnih nepogoda” prilagodio i deci koja nastavu pohađaju na mađarskom jeziku. U Kongresnom centru Andrevlje na Fruškoj gori, 2. i 3. jula održan je trening za trenere koji će ovu decu, tokom naredne školske godine, upoznati sa merama zaštite životne sredine i aktivnostima samozaštite.

Kroz dvodnevni trening koji su pohađali budući teneri iz Banata i Bačke, obrađene su prirodne katastrofe zastupljene u Srbiji i metodologija realizacije radionica za decu do 10 godina. Razmenjene su i ideje o tome kako zainteresovati, animirati i motivisati đake osvnovnih škola da se uključe u proces smanjivanja rizika od prirodnih nepogoda. Svi polaznici ovog treninga su prosvetni radnici sa bogatim iskustvom u radu sa decom i njihov izbor za ovu važnu ulogu odobrio je i podržao Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine.

Sve osnovne škole u kojima će biti održane radionice dobiće edukativne materijale na mađarskom jeziku o požarima, poplavama, zemljotresima i olujama.