Povodom Svetskog dana smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa u Ruskom Krsturu je tokom prve polovine oktobra održan niz manifestacija. U saradnji sa DVD Ruski Krstur, MZ Ruski Krstur i JKP Ruskom,  Caritas Dekanata Novi Sad organizovao je pokazne vežbe gašenja požara i evakuacije u slučaju nastanka neke prirodne katastrofe. U aktivnostima su učestvovala i deca –  mali vatrogasci u DVD Ruski Krstur. 

Pored pokaznih vežbi održan je i sastanak predstavnika Caritasa Dekanata Novi Sad, DVD Ruski Krstur i DVD Kula koji su takođe prisustvovali događaju. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostoma koje bi ove organizacije mogle zajedno da realizuju u cilju edukovanja stanovništva

U saradnji sa Mesnom zajednicom Ruski Krstur, opština Kula, Caritas Dekanata Novi Sad je održao trening za građane, poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite. Treningu su prisustvovali i predstavnici mesne zajednice, JKP Ruskom, dobrovoljnog vatrogasnog društva Ruski Krstur, predstavnici gerontološkog centra, škole i predstavnici nevladinih organizacija. Trening je održan u okviru projekta BE READy koji finansira Caritas Nemačke,  a koji je deo Caritasovog programa Smanjivanje rizika od elementarnih katastrofa. Učesnici treninga su se upoznali sa obavezama koje propisuje novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama sa jasno definisanim obavezama i zadacima u slučaju elementarnih nepogoda, prema usvojenim pravilnicima.