Završen je prvi ciklus dodele grantova u vidu bespovratnih novčanih sredstava za pokretanje sopstvenog biznisa u okviru regionalnog projekta ekonomskog osnaživanja mladih YourJob.

Nakon pažljivog razmatranja i analiziranja svih poslovnih ideja kandidata koji su učestvovali na konkursu, nezavisna komisija za dodelu grantova donela je odluku da se u prvom krugu dodele grantova za samozapošljavanje u okviru projekta YourJob bespovratnim finansijskim sredstvima podrže tri poslovne ideje:

  1. GravirCo – Tamara Matić (Aleksinac)
  2. Kozmetički salon – Milana Borić (Zrenjanin)
  3. Three Brothers Distillery – Ilija Ranđelović (Aleksinac)

Za potrebe projekta YourJob, formirana je nezavisna, tročlana komisija za dodelu grantova za samozapošljavanje. Za članove komisije odabrani su stručnjaci iz oblasti preduzetništva, bankarstva i socijalne ekonomije: gospođa Aleksandra Grubin, gospođa Sanja Gajić i gospodin Viktor Cvetković.

Članovi komisije pojedinačno su ocenjivali poslovne ideje na osnovu 13 kriterijuma, prema unapred utvrđenim bodovnim skalama. Prilikom ocenjivanja, članovi komisije uzeli su u obzir i mišljenja savetnika i trenera koji su sa kandidatima radili na razvijanju biznis ideja. Ocenjivanje je vršeno na transparentan način i svim zainteresovanim kandidatima je bio omogućen uvid u bodovnu listu. Nakon isteka roka za žalbu, koji je kandidatima bio blagovremeno predočen, odluka je postala konačna.

Svi kandidati čije poslovne ideje nisu finansijski podržane u prvom, imaće priliku da učestvuju i u drugom krugu dodele grantova, koji je planiran za jesen.

Čestitamo nagrađenim kandidatima, a ostalim želimo puno sreće u drugom krugu.

Caritas Srbije nastavlja sa ekonomskim osnaživanjem mladih i pružanjem podrške u cilju poboljšanja njihovog položaja na tržištu rada.