U sklopu aktivnosti projekta AFFECTION Caritas Apostolskog Egzarhata je 31.8.2022. u saradnji sa Centrom za socijalni rad grada Sombora podelio đačke torbe  sa kompletnim školskim priborom  lokalnoj deci u potrebi. Deci je rančeve uručio koordinator Caritasa Apostolskog Egzarhata, Elemir Džudžar i direktor Centra za socijalni rad grada Sombora Mihajlo Škorić.

Projekat AFFECTION (A Future For Every Child Through Inclusion in Our Neighborhood) je regionalni projekat koji finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije, a planirano je da istu donaciju prime deca iz svih izbegličkih kampova u Srbiji, kao i 400 socijalno ugrožene lokalne dece u Beogradu, Šidu, Somboru, Subotici, Kikindi i Lajkovcu, u koordinaciji sa lokalnim centrima za socijalni rad, jedinicama lokalne samouprave ili školama.

Cilj projekta AFFECTION je unapređenje socijalne i humanitarne situacije, kao i podrška i olakšan pristup školovanju prvenstveno dece i mladih migranata i podrška lokalnoj deci iz socijalno ugroženih porodica u mestima u kojima se nalaze izbeglički kampovi.