U okviru projekta BravoStudent, Caritas Srbije je pokrenuo inicijativu Dobro došao u Beograd. Primetili smo da mnogi mladi koji su aktivni u svojim Nad/biskupijama i župama, ostanu po strani kada dođu u Beograd da studiraju, jer ne osećaju pripadnost zajednici. Caritas Srbije to želi da promeni. Cilj nam je da, zajedno sa svim župama, pastoralnim delatnicima i delatnicima Caritasa okupimo mlade, pružimo im podršku i mogućnost da volontiraju, kako bi se i ubuduće osećali kao korisni članovi svoje zajednice. Inicijativa kreće sa Beogradom, ali ideja je da se proširi i na druge velike gradove.