Direktor Caritasa Srbije, vlč. Ivica Damjanović i vlč. Božidar Lusavec, posetili su Dom za stare, siromašne i napuštene osobe “Sveta Elizabeta” u Maradiku, na području Biskupije Srijem. Tokom druženja sa korisnicima, vlč. Damjanović i vlč. Lusavec su sa njima razgovarali o iskustvima, potrebama i izazovima sa kojima se suočavaju ljudi smešteni u ovoj ustanovi. Cilj posete bio je razmatranje mogućnosti kako da se boravak ljudi u domu učini što je moguće prijatnijim.

“Sveta Elizabeta” je dom koji je otvoren 2018. godine zahvaljujući podršci Caritasa Bolcana (Caritas Bolzano-Bressanone).

Caritas Srbije nastavlja sa pružanjem pomoći svim ljudima u potrebi, a naročito sa zalaganjem sa unapređenje položaja ranjivih I marginalizovanh kategorija stanovništva.