U okviru Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije (PKS) formirana je Sekcija za socijalno preduzetništvo. Akcenat u radu Sekcije biće na održivosti, inovativnosti i tržišnoj orijentaciji socijalnih preduzeća. Za predsednika Sekcije izabran je Miroljub Nikolić, direktor Caritasa Šabac, što je još jedno svojevrsno priznanje za postignute rezultate u oblasti promocije i razvoja socijalnog preduzetništva.

Više detalja možete pronaći OVDE