U  ponedeljak, 15. maja 2023. godine, Caritas Srem je u saradnji sa vatrogasno-spasilačkom jedinicom Šid i Opštinom Šid sprovela seriju edukativnih radionica u okviru projekta “Be Ready” – inicijative usmerene ka smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa. Ovaj značajan projekat je okupio 150 učenika iz osnovnih škola u Moroviću i Višnjićevu, zajedno sa njihovim nastavnim osobljem, pružajući im dragoceno iskustvo.

Cilj radionica bio je da se učenicima pruže korisne informacije i praktična znanja o postupcima i merama zaštite u slučaju prirodnih katastrofa. Aktivnosti su realizovale u dvorištima osnovnih škola u Višnjićevu i Moroviću, gde su učenici imali priliku da se upoznaju sa iskustvima vatrogasaca i saznaju o njihovoj pripremi za akciju. Kroz interaktivne prezentacije, vatrogasci su detaljno objasnili vrste opreme koju koriste u različitim situacijama, kao i postupke za pripremu vatrogasnih kamiona za terenski rad. Deca su imala priliku da prisustvuju demonstraciji gašenja požara, koristeći vatrogasno crevo i učestvujući u realističnoj simulaciji.Tokom ovog susreta, đaci su se fotografisali u vatrogasnoj opremi, zajedno sa hrabrim vatrogascima koji su im bili na raspolaganju za sva pitanja. Najsrećniji su čak imali priliku da istraže vatrogasna vozila, unutar kojih su se slikali sa osmehom na licu.

Svi učesnici radionica su takođe dobili Caritasov edukativni materijal o požarima, poplavama, olujama i zemljotresima prilagođen uzrastu dece. koji deci pruža dodatnu priliku da na interaktivan način upoznaju različite aspekte prirodnih katastrofa i nauče kako da se zaštite.

Caritas je aktivno uključen u smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa još od majskih poplava 2014. godine. Posvećenost i napor u pružanju podrške lokalnoj zajednici su od suštinskog značaja za povećanje svesti o rizicima i zaštiti života i imovine u slučaju prirodnih nepogoda.

Projekt “Be Ready” i održane radionice predstavljaju korak napred ka razvijanju svesti o prirodnim katastrofama među mladim generacijama, kao i u osnaživanju njihovih veština i znanja za adekvatno reagovanje u kriznim situacijama. Caritas je ostvario značajne rezultate u ostvarivanju ovih ciljeva, pružajući vredan doprinos bezbednosti i dobrobiti lokalne zajednice.

[