Danas, 1. aprila 2020. zvanično je počela druga faza projekta SOCIETIES  – Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu Standards in Western Balkans.

Nosilac projekta je Caritas Srbije zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije: Građanske inicijative (Beograd), Caritas Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Udruženje  “Vijedri osmeh” (Mostar), Caritas Albanije (Tirana), Project Hope (Skadar), Centar za samostalni život (Peć), Caritas Kosova (Priština), Caritas Crne Gore (Bar), Udruženje paraplegičara (Bar),  Caritas Italije i Caritas Bugarske.

Opšti cilj projekta je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka.

Projekat traje 4 godine i finansiran je od strane Evropske unije.