U cilju sprečavanja širenja koronavirusa i epidemije bolesti COVID-19, Caritasovo Savetovalište za povratnike po sporazumu o readmisiji će rad sa korisnicima, do daljeg, obavljati isključiivo online i putem telefona:
011/391-26-12
064/88-66-803

Korisnici mogu da se svojim savetnicama obrate za pomoć i putem mejla return-info@caritas.rs, aplikacija za komunikaciju WhatsApp i Viber, kao i putem društvenih mreža Facebook i Instagram.

Caritas Srbije nastavlja sa pružanjem pomoći i podrške svim ranjivim i ugroženim kategorijama stanovništva.