Projekat „Savetovalište za povratnike“ predstavljen u Nemačkoj

U okviru projekta ’’Savetovalište za povratnike’’ od 17. do 27. septembra organizovana je studijska poseta Nemačkoj, Caritasu u Lajpcigu, Magdeburgu, Kelnu, Vupertalu i Dizeldorfu, kao i poseta organizaciji Rafaelsverk u Hamburgu. U toku posete predstavnici Caritasa Srbije prezentovali su projekat, razgovarali sa zaposlenima u savetovalištima za povratnike, razmenili iskustva i ukazali na probleme sa kojima se povratnici suočavaju po dolasku u Srbiju.

Osim razgovora o pitanjima povratnika predstavnice Caritasa Srbije imale su priliku da upoznaju i druge aktivnosti Cartiasa u Lajpcigu, kao što su Ekumenska misija na glavnoj železničkoj stanici,  prihvatni smeštaj za migrante i Caritasova prodavnica, namenjena migrantima i korisnicima socijalne pomoći.

U poseti Magdeburgu naši predstavnici imali su priliku da posete prihvatni kamp za azilante u Halberštatu, najstariji i najveći kamp u provinciji Saksoniji – Anhalt. U razgovoru sa Caritasovim zaposlenima objašnjena je procedura prijavljivanja azilanata i način života i boravka u kampu. Predstavnice Caritasa Srbije su takođe imale priliku da prisustvuju savetovanju korisnika.

U organizaciji Rafaelsverk u Hamburgu, koja se isključivo bavi emigracijama iz Nemačke, održan je sastanak, na kojem je dogovoreno da će Rafaelsverk proslediti informacije u vezi sa našim projektom svim državnim institucijama i nevladinim organizacijama, koje se bave readmisijom.

Studijska poseta u Nemačkoj je završila posetom biskupijskom Caritasu u Kelnu, koji u okviru svog Odeljenja za migracije ima savetovališta za povratnike u Vupertalu i Dizeldorfu.

U svim mestima projekat je dobro prihvaćen i svi saradnici su izrazili želju spremnost na saradnju kako na ovom projektu, tako i na drugim projektima u budućnosti.

Više informacija o Savetovalištu za povratnike u Beogradu: flajer povratnici