Na društvenom dijalogu „Beskućništvo: mapiranje i prvi koraci ka društvenoj uključenosti“, koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa organizacijama civilnog društva Inicijativa za ekonomska prava A11, Adventističko razvojni i humanitarni rad ADRA, Karitas Srbija, Centar za integraciju mladih i Izlazak, a koji je održan na Međunarodni dan ljudske solidarnosti, 20. decembra 2022. godine učesnici društvenog dijaloga uz poruku Solidarnost, humanost i dostojanstvo za svakog čoveka, postigli su  SAGLASNOST O POSTUPANJIMA

U društvenom dijalogu učestvovali su i Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Dr Nataša Tanjević, zamenica zaštitnika građana, Nataša Tasić Knežević, zamenica predsednika odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, Dr Željko Brkić, šef Biroa direktora policije i Aleksandra Čamagić, sekretarka za socijalnu zaštitu grada Beograda.