U okviru projekta Budi odgovoran prema drugima koji realizuje udruženje građana ,,Budi aktivan 16” iz Preševa, Caritas Srbije je u Preševu održao akreditovanu obuku Kućna nega i pomoć u kući sa elementima bazične nege.  Obuka je trajala od 11. do 18. januara 2024. godine i okupila je brojne polaznike zainteresovane za usavršavanje u ovoj oblasti.

Program obuke bio je podeljen na psihosocijalni i medicinski segment, pri čemu su svi polaznici pokazali izuzetnu posvećenost i uspešno savladali postavljeni materijal. Kroz ovaj kurs, polaznici su stekli važne veštine i znanja neophodna za pružanje efikasne i humane kućne nege, posebno u pogledu bazične nege.

Kao potvrdu svog truda i usvojenih veština, polaznicima će biti uručene certifikate Caritasa Srbije, kao i potvrde koje izdaje Republički zavod za socijalnu zaštitu, što dodatno potvrđuje kvalitet i značaj ove obuke.

Glavni cilj treninga bio je osposobljavanje učesnika za pružanje kvalitetnih usluga pomoći u kući, sa fokusom na bazičnu negu. Ovakvim aktivnostima ne samo da se doprinosi jačanju kapaciteta pojedinaca za pružanje nege, već i se i podiže svest o važnosti socijalne podrške unutar lokalnih zajednica.

Caritas Srbije nastavljaju sa svojim naporima u pružanju edukacija i obuka koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života korisnika i njihovih porodica.

Zahvaljujemo udruženju ,,Budi aktivan 16” na inicijativi i uspešnoj saradnji.