Caritas Srbije i kompanija OMV nastavljaju sa saradnjom na Projektu integracije tinedžera iz socijalno ugroženih porodica, koji zajedno realizuju od 2016. godine. U ponedeljak 12. oktobra potpisan je ugovor sa mladićem koji je dobio priliku da, paralelno sa školovanjem radi skraćeno radno vreme (20 sati nedeljno) na OMV-ovoj benziskoj stanici u Jagodini. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici kompanije OMV, Caritasa Srbije i Caritasa Aleksinac. Cilj projekta jeste ekonomsko osnaživanje i pružanje podrške tinejdžerima koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica da završe školovanje, da se profesionalno i socijalno što bolje integrišu u društvo i pripreme za samostalni život. Ideja je da radno vreme bude prilagođeno njihovom školovanju i da ga ni na koji način ne ugrožava. Tokom trajanja projekta, rad i napredak kandidata prate pedagoški mentor iz Caritasa, kao i supervizori na benzinskoj stanici.

Caritas Srbije nastavlja sa pružanjem pomoći svim ljudima u potebi, kao i zalaganjem za unapređenje položaja svih ranjivih kategorija stanovništva.