Direktor Caritasa Srbije, otac Mihai Ghergel i Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević, danas su  deci u centru za azil u Krnjači poklonili rančeve i školski pribor. Donaciju Caritasa Srbije primiće i deca u drugim kampovima širom Srbije.

U centrima za azil i prihvatnim centrima za migrante u Srbiji  trenutno se nalazi 3.247 korisnika, od čega je 251 dete, U Srbiji je, od početka ove godine, kroz prihvatne centre je prošlo oko 73 000 korisnika,

“Od samog početka migrantske krize, Caritasova mreža u Srbiji je, u saradnji sa KIRS-om i drugim partnerima, pružala različite vidove pomoći i podrške ljudima smeštenim u izbegličkim kampovima. Zahvaljujući donatorima i partnerima, Caritas je tokom prthodnih godina obezbeđivao obroke, garderobu, školski pribor, sredstva za održavanje higijene i druge potrepštine.Takođe, Caritas je pružao i različite vidove usluga kao što su pranje veša i ćebadi, psihosocijalnu podršku, kao i različite vidove obuka (jezici, rad na računarima…) Svakako, posebna pažnja i briga posvećena je deci. Caritas je realizovao i dalje realizuje široku lepezu edukativnih, kreativnih i rekreativnih radionica za najmlađe. Srećni smo što smo i ove, kao i prethodne godine, u mogućnosti da za decu školskog uzrasta obezbedimo đačke torbe i školski pribor i bar malo im olakšamo odrastanje i školovanje u novoj sredini”, izjavio je otac Mihai Gherghel, direktor Caritasa Srbije.

Caritasova posvećenost ljudima u kriznim situacijama ostaje čvrsta i nepokolebljiva. Nastavljamo da radimo u partnerstvu sa KIRS-om i ostalim relevantnim akterima kako bismo pružili održivu pomoć i podršku onima kojima je to najpotrebnije.