Brisel, 17. decembar 2021
Izjava povodom Međunarodnog dana migranata

Prihvatite solidarnost, a ne zidove i nasilje

Povodom Međunarodnog dana migranata, Caritas Evropa poziva kreatore politike da olakšaju ljudsku mobilnost umesto da tretiraju migrante kao pretnju ili oružje. Ljudi u pokretu su ljudska bića, prelaze granice iz različitih razloga – između ostalog da traže zaštitu, rade, studiraju, ponovo se okupljaju sa članovima porodice. Prema njima treba postupati dostojanstveno umesto sa prezirom. Potrebni su sigurni redovni putevi ka Evropi, a ne viši zidovi i nasilje.

Migranti i oni koji brane svoja prava suočavaju se sa posebno izazovnim trenutkom u Evropi, gde politike panike i odbacivanja dominiraju i prečesto ubijaju. Fatalni brodolomi u Lamanšu i Sredozemnom moru, ljudi koji su korišćeni kao pioni na granici sa Belorusijom i ostavljeni da umru u smrznutim šumama na pragu EU, bezbrojna odbijanja i proterivanja u Grčkoj i duž balkanske rute samo su neki primeri.

G-đa Manou Ballin koordinira projekat u Caritas Belgium-CAP Brabantia, koji pruža podršku maloletnicima bez pratnje iz Eritreje, Sudana i Etiopije u tranzitu kroz Belgiju u UK. Ona objašnjava teško putovanje koje prolaze mnogi maloletnici bez pratnje: „Mnogi su prošli kroz Libiju, na primer, gde su bili izloženi seksualnom nasilju, ropstvu i strašnom i veoma traumatičnom maltretiranju. U Evropi to još uvek nije gotovo – mnogi prijavljuju policijsko nasilje i krađu njihovih ličnih stvari“.

U tom kontekstu, apelujemo na evropske lidere da se odupru pokušajima da se razvodni Konvencija o izbeglicama, legalizuju odbijanja i uvedu derogacije od zakona EU, od kojih je poslednje nedavno predložila Evropska komisija u odnosu na Poljsku, Litvaniju i Letoniju. Takođe snažno podržavamo poruku Pape Franje, koju je izrekao tokom njegove posete Lezbosu 5. decembra, u kojoj se skreće pažnja na postojeće uslove nedostojne ljudskih bića: „Užasno je čuti predloge da se zajednička sredstva koriste za izgradnju zidova i bodljikave žice kao rešenje. […] Ipak, problemi se ne rešavaju i suživot unapređuje podizanjem viših zidova, već udruživanjem snaga u brizi za druge prema konkretnim mogućnostima svakog i uz poštovanje zakona, uvek dajući primat neotuđivoj vrednosti života svakoga. ljudsko biće.”

„Dok obeležavamo Međunarodni dan migranata, hitno je prevazići strah i umesto toga prihvatiti ljudsku mobilnost, kao prirodni fenomen koji treba da se odvija na organizovan način. Ljudi su uvek prelazili granice, bilo da pronađu mir, ljubav ili bolje prilike, i to neće prestati, bez obzira na to koliko su visoke ograde. Pozivamo na drastičnu promjenu politike migracija: umjesto da finansiramo skupe zidove i militariziramo naše granice kako bismo zaustavili kretanje ljudi, hajde da ulažemo u sigurne i redovne puteve, pristojne prihvatne centre i društva dobrodošlice koja olakšavaju socijalno uključivanje za opšte dobro“, kaže Marija Najman, generalni sekretar Karitasa Evropa.

Konačno, insistiramo na tome da istaknemo pozitivan doprinos migracija našim društvima i odamo počast bezbrojnim ljudima koji pomažu migrantima na ovaj ili onaj način, birajući susret i saosećanje umesto straha. Solidarnost i društvo dobrodošlice treba podsticati, a ne podsticati mržnju i podele.

Za više informacija kontaktirajte:

Leïla Bodeux
Službenik za politiku i zastupanje
Tel: +32 (0)2 235 26 55
Mob: +32 (0)478 58 54 09
lbodeux@caritas.eu
Susan Dabbous
Službenik za medije
Mob: +32 470128803
sdabbous@caritas.eu

Caritas Evropa je mreža Caritasovih organizacija na evropskom kontinentu. Ujedinjena snaga njenih 49 članova, prisutnih u 46 evropskih zemalja, čini Caritas Europa jednim od glavnih društvenih aktera u Evropi.

www.caritas.eu | facebook | twitter | instagram