Mladi nezaposleni ljudi (15-30 godina) iz Zrenjanina, Rume, Iriga i Aleksinca imaju priliku da, u okviru regionalnog projekta osnaživanja mladih YourJob besplatno pohađaju kurseve engleskog jezika, kako bi uvećali svoje kompetencije, a samim tim i svoje šanse na tržistu rada.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem formulara na OVOM LINKU

Rok za prijave je do 13. juna. 

Caritas u Srbiji nastavlja sa osnaživanjem mladih, kao i svih ranjivih kategorija stanovništva i pomaganjem pojedincima u potrebi.