U organizaciji Caritasa Belgije, Fedasila i IOM-a Belgije u Briselu je organizovan skup „Balkan Exchange“ uz učešće organizacija iz Belgije i zemalja s Balkana koje sprovode program reintegracije povratnika iz Belgije. Na skupu se govorilo o uspesima i izazovima programa ‘Administrative Assistance’ kojim se podržavaju posebno ranjivi pojedinci i porodice koje su se prijavile za dobrovoljni povratak u svoju domovinu.

Oko 50 savetnika iz više od 10 različitih nevladinih i neprofitnih organizacije iz Belgije je došlo da se informiše o situaciji povratnika na Balkanu i njihovoj reintegraciji u društvo.

Na skupu je učestvovao i Caritas Srbije kao lokalni partner Caritasa Belgije koji implementira ovoj program podrške povratnicima. Tom prilikom je rad Savetovališta za povratnike u Caritasu Srbije predstaviljen u plenumu. Okrugli stolovi posle plenarnih izlaganja dali su priliku da se partneri iz Belgije i sa Balkana bolje upoznaju sa ovom problematikom, načinom rada s ovom osetljivom grupom kao i potrebama povratnika pre i posle povratka, a sve u cilju unapređenja saradnje i pružanja bolje usluge povratnicima.

Predstavnici partnerskih organizacija sa Balkana imali su i priliku da u dva dana pred skup obiđu centre za prijavu dobrovoljnog povratka azilanata u Briselu, kao i prihvatni centar „Le Petit-Château“ – centralno mesto za prijavu azila u Belgiji.