Caritas Zrenjaninske biskupije nastavlja sa radom i tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa Covid_19. Pored svojih redovnih aktivnosti, osoblje i volonteri Caritasa pomažu svojim starim i nemoćnim sugrađanima oko nabavke osnovnih životnih namirnica i umesto njih obavljaju tekućie poslove koji podrazumevaju napuštanje doma. Budući da je, zbog vanrednog stanja, mnogo ljudi ostalo bez prihoda, sve više korisnika traži pomoć u hrani. Caritas Zrenjaninske biskupije ulaže velike napore da pomogne ovim ljudima, koliko je to u njegovoj moći.

Caritasova Služba kućne nege i pomoći u kući za stare i bolesne osobe u Zrenjaninu trenutno opslužuje 95 osoba. Tim terenske službe čine 4 medicinske sestre i jedna geronto domaćica. Ovaj tim svakodnevno posećuje, neguje i zbrinjava svoje korisnike i pomaže im da lakše prebrode krizu. Osobama s invaliditetom, starim i bolesnim korisnicima na raspolaganju je i služba 24 – časovnog daljinskog nadzora i pružanja SOS pomoći, u slučaju da se nađu u nekoj kriznoj situaciji. Osobe koje su uključene u ovaj program, u svom domu imaju opremu za slanje signala opasnosti pritiskom na „panik taster“ koji se nalazi na narukc+vici ili privesku oko vrata. U slučaju da se korisnik nalazi u opasnosti, od dispečerskog sofstverskog centra dežurna sestra na mobilni telefon dobija ime i prezime osobe, adresu i kontakt njene porodice., u najkraćem mogućem roku odlazi u posetu korisniku, otklanja kriznu situaciju ili poziva u pomoć hitnu medicinsku službu ili obaveštava dežurne službe drugih institucija.  Caritas Zrenjaninske biskupije ovaj program realizuje od 2016 godine.

Vešeraj za migrante i dalje neometano radi, te se tu peru ćebad i jastuci za migrante koji se nalaze u prihvatnom centru na oko 10 km od Kikinde.  Trenutno se u prihvatnom centru nalazi više od 700 migranata. Posredstvom Caritasa Srbije iz donacije CRS-a obezbeđena je izvesna količina deterđenta za ručno pranje, kako bi migranti mogli sami da peru svoj veš, budući da stupa toplije vreme.