U okviru prојеkta „BE READy“ Caritas Apostolskog Egzarhata je u saradnji sa  Opštinom Bačka Topola sproveo sadnju drveća na prostoru parkinga JP ,,Tržnica” i zelenoj površini uz parking. Preduzeće ,,Usluga” doniralo je zaštitne kočiće, a adekvatan izbor sadnog materijala sugerisalo je ekološko društvo ,,Arkus”.

Članica društva, gopsođa Edita Suturović naglasila je da su za sadnju izabrane autohtone vrste drveća pogodne za vlažno tlo, karakteristično za ovo mesto. Podršku učesnicima akcije pružli su i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog drutva, koji su se pobrinuli da sadnice budu zalivene. Aktivisti  ,,Arkus-a”  brinuće o daljem razvoju sadnica.

,,Akcijom sadnje u Bačkoj Topoli okončane su prolećne aktivnosti ozelenjavanja”, precizirao je član opštinskog veća za poljoprivredu, gospodin Viktor Kovač i dodao da je formiranje novih zelenih pojaseva u naseljima opštine planirano za jesen.

Caritas u Srbiji nastavlja sa zalaganjem za zaštitu životne sredine i smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa.