Deca i mladi u riziku od siromaštva suočavaju se sa velikim preprekama u pristupu obrazovanju, ali i opasnošću od iskorišćavanja, zlostavljanja ili zanemarivanja. Ovo važi bez obzira na to da li se radi o deci i mladima koji žive u Srbiji ili kroz nju samo prolaze kao izbeglice i migranti.

Caritas u Srbiji i Bosni i Hercegovini je prepoznao ovaj problem i zahvaljujući podršci austrijskog Ministarstva unutrašnjih poslova i Caritasa Austrije, od 1. avgusta 2021. godine realizuje projekat AFFECTION (A Future for every Child through Inclusion in our Neighbourhood), čiji je cilj promocija prava na obrazovanje i zaštitu ove dece i mladih. U okviru ovog projekta, planirano je da se do kraja 2022. godine realizuju brojne humanitarne, psihosocijalne i sportsko-rekreativne aktivnosti (nabavka hrane, školskog pribora i higijenskih sredstava, pružanje usluga vešeraja, psihološko savetovanje, podrška u učenju…)

Takođe, planirano je i dalje usavršavanje osoblja koje radi sa ovom ciljnom grupom u smislu podizanja svesti o nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i iskorišćavanju te stvaranje mehanizama za zaštitu dece i mladih i sprečavanje nastanka dodatnih trauma.

Projekat finansira austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.