U okviru projekta ABC EUAV, čiji je primarni cilj povećanje kapaciteta i spremnosti Caritasovog osoblja za delovanje u vanrednim situacijama, 17. septembra održan je online trening  Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa kroz plan delovanja u vanrednim situacijama. Trening je pohađalo 15 polaznika, a bio je namenjen zaposlenima i volonterima u Caritasu Subotica. Tokom treninga koji je držala gospođa Jovana Lončarević iz Caritasa Srbije, inače magistar civilne zaštite, učesnici su imali priliku da se informišu o prirodnim katastofama koje su zastupljene u Srbji, kao i Caritasovim procesima i procedurama za delovanje u kriznim situacijama. Nacionalni plan za delovanje u urgentnim situacijama je dokument kojim su definisane sve aktivnosti i procedure koje Caritasovo osoblje treba da preduzme u urgentnim situcijama i ovaj dokument je bio glavna tema i predmet ovog treninga. Kroz diskusiju i razmenu iskustava, definisali su se potencijalni problemi u implementaciji određenih aktivnosti, i osmišljeni su novi načini delovanja Caritasovog osoblja, kako bi pružanje humanitarne pomoći ugroženima bilo što efikasnije i efektivnije.

Caritas Srbije nastavlja sa aktivnostima na Smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa.