U okviru završnih aktivnosti na projektu ABC EUAV, Caritas Srbije je u saradnji sa Caritasom Evrope u Beogradu organizovao obuku o komunikaciji u vanrednim situacijama. Trening je održan u periodu od 16. do 18. maja 2022. godine, a učestvovalo je dvadesetdvoje predstavnika/ca osam nacionalnih Caritasa i Caritasa Evrope.

Trodnevna obuka je imala za cilj podizanje kapaciteta o tehnici komuniciranja i odnosa s javnošću u vanrednim i kriznim situacijama, te pripremu za reagovanje u riznim situacijama kroz praktične primere iz prakse članica Caritasove mreže. Obuku je predvodila Nadia Chorna-Bokhniak iz Ukrajine, koja je i sama bila deo Caritasove porodice i koja je učesnicima prenosila svoje dugogodišnje iskustvo u odnosima s javnošću. Trenerica je interaktivnim pristupom uključivala učesnike tako da su svi bili u prilici da podele svoja iskustva, a putem video linka uključili su se i i predstavnici drugih članica Caritasove mreže koji su govorili o svojim iskustvima o komunikaciji u vanrednim situacijama.

Program ABC-EUAV ujedinio je devet evropskih Caritasovih organizacija s ciljem osnaživanja postojećih kapaciteta na polju smanjivanja rizika od katastrofa, pripravnosti na katastrofe kao i efektivnom i efikasnom upravljanju volonterima. Projektom je kroz dve godine provedeno niz aktivnosti, kao što su radionice i simulacije, učenje na osnovu iskustava i razmene dobrih praksi, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija u projektu na polju volonterizma i  bolje pripremljenosti za slučaj nastanka kriznih ili vanrednih situacija. Projektni partneri su Caritasi Srbije, Bosne i Hercegovine, Jermenije, Austrije, Gruzije, Rumunije, Kosova, Ukrajine a nosilac je Caritas Evrope, a projekat je finansiran iz fondova Evropske Unije.