U utorak, 16. jula 2019.godine, u prostorijama Caritasovog Dnevnog boravka za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama „Sveta Tereza“ u Sremskoj Mitrovici, svečano je otvoren Kabinet za kineziterapiju. Ovaj Kabinet je rezultat projekta koje je podržalo Ministarstvo za spoljne poslove Republike Poljske preko Ambasade Republike Poljske u Beogradu u okviru malih razvojnih projekata, u visini 8.070 eura u opremi i aparatima.

This photo is owned by the Embassy of the Republic of Poland

Projekat je nastao kao rezultat saradnje SMŠ “Draginja Nikšić“ iz Sremske Mitrovice i mitrovačkog Caritasa. Cilj opremanja Kabineta je fizički angažman, rehabilitacija i profesionalna podrška korisnicima Dnevnog boravka od strane profesora i učenika ove škole, prof. Gordane Jagnjić i učenika III i IV godine fizioterapeutskog smera dva puta mesečno.

Kabinet je otvorio Nj.E. Andžej Kinđuk, otpravnik poslova Republike Poljske u Beogradu uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave koja je takođe finansijski podržala rad ovog Dnevnog boravka. Okupljenima se obratio i direktor Biskupijskog Caritasa Srem vlč. Jozo Duspara koji je pohvalio dasadašnju saradnju sa Ambasadom Republike Poljske i podstakao da ovakvih projekata kojima pomažemo konkretnog „maloga” čoveka treba da bude što više.

Ovaj kabinet sa Dnevnom boravkom „Sveta Teerza” predstavlja novu, inovativnu uslugu u Srem.Mitrovici gde se na potpuno nov način integrišu i aktiviraju osobe sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama uz interdisciplinarnu povezanost i podršku različitih institucija od Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Crvenog krsta kao i partnerskih OCD. Poseban značaj daje i prisustvo direktorke Komore socijalne zaštite Sandre Perić, koja na svaki način podržava nove oblike vaninstitucionalne zaštite vulnerabilnih kategorija i proces licenciranja istih.

This photo is owned by the Embassy of the Republic of PolandCaritasov Dnevni boravak je u procesu licenciranja sa željom da standarde rada sa ovom kategorijom stanovnika podigne na evropski nivo i priključi se kolegama iz Caritasa Šabac i Bogatić koji su taj proces uspešno završili. Krajnji cilj je isprati ciljeve nove Strategije za zaštitu mentalnog zdravlja u Republici Srbiji te stvaranje mreže Boravaka koji podržavaju resocijalizaciju i integraciju osoba sa mentalnim i intelektualnim smetnjama, u čemu nas finansijski podržava Karitas Nemačke.

All photos are owned by the Embassy
of the Republic of Poland