projektna obeležja sa obeležjima donatora

Srećni smo i zahvalni na prilici da novogodišnjim paketićima obradujemo 200 dece migranata smeštene u kampovima u Šidu, Krnjači, Bujanovcu i Vranju. Ovom prilikom, predstavnici Caritasa Srem podelili su 50 paketića lokalnoj socijalno ugroženoj deci u Šidu, dok je Caritas Beogradske nadbiskupije 50 paketića donirao Prihvatilištu za decu Beograda. Paketići su sadržali slatkiše, šalove i kape. Ova akcija je sprovedena u okviru projekta AFFECTION (A Future For Every Child Through Inclusion in Our Neighborhood) regionalnog projekta koji finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije. Cilj projekta AFFECTION jeste unapređenje socijalne i humanitarne situacije, kao i podrška i olakšan pristup školovanju prvenstveno dece i mladih migranata do 21 godine starosti i podrška lokalnoj deci iz socijalno ugroženih porodica u mestima u kojima se nalaze izbeglički kampovi.