Akcija sadnje vetrozaštitnog pojasa na putu Novi Sad – Temerin

U okviru programa Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda 23. marta 2019. godine Caritas Dekanata Novi Sad, , organizovao je akciju sađenja vetrozaštitnog pojasa na putu Novi Sad – Temerin, pre ulaza u Bački Jarak, u saradnji sa Opštinom Temerin. Posađeno je 600 stabala bagrema i jasena. U akciji su učestvovali i član opštinskog veća – resor za zaštitu životne sredine Andras Gustonj, Gabriela Milinski Pete iz opštinske uprave za zaštitu životne sredine i drugi zaposleni u opštinskoj upravi Temerin, članovi udruženja Falkon, koje se bavi zaštitom životne sredine i učenici 7. i 8. razreda Osnovne škole “Slavko Rodić” iz Bačkog Jarka (opština Temerin), zajedno sa svojom nastavnicom biologije. Akcija sadnje je uspešno završena istog dana i nje za sve učesnike Opština Temerin obezbedila je i osveženje. Svi učesnici su izrazili zadovoljstvo ovom akcijom i pokazali spremnost za dalju saradnju sa Caritasom Dekanata Novi Sad na polju Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda, ali i na drugim poljima na kojima Caritas deluje.