Opština Ub osvojila nagradu na konkursu za lokalne samouprave u aktivnostima pripreme za prirodne katastrofe

Prema svetskim istraživanjima jedan uložen dinar u prevenciju uštedeće sedam dinara u sanaciji, zbog čega se prevencija posledica prirodnih katastrofa smatra jednom od najbitnijih faza rukovođenja u vanrednim situacijama. U saradnji sa UNDP, Kancelarijom za javna ulaganja Vlade Republike Srbije, Stalnom konferencijom gradova i opština, Crvenim krstom Republike Srbije, Caritas Srbije sproveo je konkurs za lokalne samouprave o postignutim rezultatima u aktivnostima pripreme za moguće prirodne katastrofe. Na konkursu je učestvovalo 13 lokalnih samouprava, koje su prezentovale svoje rezultate iz oblasti smanjivanja rizika. Caritas Srbije pohvalio je sve učesnike na uloženim naporima i aktivnostima da se što efikasnije pripreme i time smanje posledice prirodnih katastrofa.

Među kandidatima izdvojila se opština Ub, koja se takmičila u kategoriji kompetentnost/ funkcionalnost izrađene Procene ugroženosti, jednog od bitnijih dokumenata koji treba da ima svaka lokalna samouprava. Na osnovu procenjene situacije rizika i rizičnih zona, kao i resursa kojima lokalna samouprava raspolaže, određuju se mere i aktivnosti pripreme i prevencije. U cilju što efikasnijeg i efektivnijeg sprovođenja mera i aktivnosti Caritas Srbije je opštini kao nagradu donirao dron. Osmatranje rizičnih zona, kao i praćenje vanredne situacije iz vazduha u velikoj meri olakšava realizaciju svih aktivnosti neophodnih za zaštitu ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara. Svečanom uručenju ove nagrade prisustvovali su predsednik opštine Darko Glišić, direktor Caritasa Srbije Vlč. Ivica Damjanović, Saša Spasić – član opštinskog veća, kao i drugi predstavnici opštine i medija. Tom prilikom planiran je nastavak saradnje između predstavnika Caritasa i opštine, na aktivnostima koje se zajednički mogu realizovati u cilju smanjenja rizika od posledica prirodnih katastrofa i zaštite ljudi, životinja i dobara.

Zdravstvena podrška marginalizovanim grupama u Aleksincu

Uz podršku Caritasa Beč od februara ove godine Caritas Aleksinac organizuje predavanja i savetovanja na temu zdravstvene zaštite za romske porodice. Ovaj vid podrške higijenski i zdravstveno najugorženijim žiteljima Aleksinca sprovodi se kroz kućne posete ili kolektivna predavanja, na kojima je do sada učešće uzelo 77 osoba. U program medicinske pomoći romskim porodicama uključeni su i dugogodišnji korisnici Caritasovih usluga.

Korisnici se obilaze jedanput nedeljno, a u zavisnosti od potreba i dva puta. Uz to, Caritas je za najugroženije korisnike obezbedio higijenske i prehrambene pakete, šporete i drva za ogrev.

Pored redovnih kućnih poseta, u Caritasovom centru u Aleksincu dva puta mesečno realizuju se predavanja i radionice u vezi sa zdravstveno higijenskim navikama i preventivnim merama za zaštitu od zaraznih bolesti.

Sa mlađim korisnicima obavljaju se periodični i grupni razgovori u njihovim domovima. Prilikom kućnih poseta korisnicima je podeljena štampana brošura kao vodič kroz dobre higijenske navike, a sve u cilju podizanja svesti o važnosti očuvanja zdravlja.

Tokom leta nastavljena je poseta romskim naseljima i porodicama kao i zdravstveno vaspitni rad. Organizovana je kontrola šećera u krvi i krvnog pritiska u naselju Vasa Nikolić u Aleksincu i na Aleksinačkom Rudniku.

U saradnji sa romskim studentima iz Niša tokom septembra organizovana su predavanja za mlade uzrasta od 15 do 30 godina u cilju podsticanja mladih na obrazovanje i rad. Nakon ovog treninga svi su bili pozvani na razgovor u Beogradu, a kandidati koji su prošli intervju poslati su na sedmodnevnu obuku za rad na viljuškaru. Sa nekima od kandidata je postignut i dogovor o zaposlenju.

Pored redovnih aktivnosti zdravstveno vaspitnog rada u oktobru nastavljena je saradnja sa romskim studentima iz Niša i organizovano je još jedno predavanje za mlade od 15 do 30 godina, u cilju podsticanja mladih na obrazovanje i rad. Za ovo predavanje vladalo je veliko interesovanje među mladim Romima motivisanih da se radno angažuju.

Sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

U toku Globalne platforme za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa danas je u Ženevi održan radni sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije, na kom su razmenjena iskustva na temu smanjivanja rizika. Predstavnici delegacije Republike Srbije na ovom događaju g-đa Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i…

Pročitajte ceo tekst

Biskupisjki susret Caritasa Subotica održan u Senti

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Caritas Subotica je organizovao ovogodišnji biskupijski susret volontera i radnika biskupijskog i  župnih Caritasa u Senti. Susret je održan uz blagoslov župnika Nagy Józsefa u župi Sveta Mala Terezija u Senti, uz prisustvo 85 volontera i saradnika iz 17 župa Subotičke biskupije. Susret je započeo Svetom misom zahvalnicom, koju je služio…

Pročitajte ceo tekst

Sastanak koordinacione grupe projekta SOCIETIES održan u Baru

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U organizaciji Caritasa Crne Gore 14. maja 2019. godine u Baru održan je četvrti sastanak Koordinacione grupe projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva u jačanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni EU standarda u Jugoistočnoj Evropi. Na sastanku je predstavljen izveštaj o aktivnostima realizovanim 2018. godine,…

Pročitajte ceo tekst

Caritas Srbije učestvuje na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

Globalna platforma za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa osnovana je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija sa ciljem da sve zainteresovane stane razmene svoja iskustva, naučna otkrića, napredak, nedostatke, ideje i dostignuća u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Zaključci i preporuke sa ovog skupa predstavljaju smernice za države, organizacije civilnog…

Pročitajte ceo tekst

Radionica o prirodnim nepogodama održana u školi „Veselin Nikolić“ u Kruševcu

Objavljeno u Uncategorized

U cilju podizanja svesti dece o neophodnosti pripreme i prevencije za prirodne nepogode, Caritas je organizovao radionicu u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“ u Kruševcu. „Prezentacija sadrži nekoliko tačaka i od velikog je značaja za decu“, izjavila je u ime Caritasa Jovana Lončarević. Na kraju prezentacije, učesnici…

Pročitajte ceo tekst

Projekat BRAVO STUDENT započeo u župi Nikinci

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, Caritas Srbije pokrenuo je podprojekat za župne Caritase pod nazivom BRAVO STUDENT, sa ciljem da se pomogne studentima, koji nemaju dovoljno sredstava za svoje studije. U današnjem društvu zbog složenosti okolnosti u kojima živimo, različiti su oblici siromaštva. To zahteva od Crkve…

Pročitajte ceo tekst

Održane radionice u školama opštine Bač u okviru projekta ,,Znanjem do sigurnosti”

Objavljeno u Uncategorized

U osnovnim školama “Vuk Karadžić” u Baču, “Aleksa Šantić” u Vajskoj, “Jan Kolar” u Selenči , “Moše Pijade” u Bačkom Novom Selu i “Ivo Lola Ribar” u Plavnoj, 6. i 7. maja 2019. godine Caritas Apostolskog Egzarhata održao je radionice za učenike od trećeg do petog razreda, na temu smanjivanja…

Pročitajte ceo tekst

Održan susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije održan je 3. maja 2019. u Zrenjaninskoj katedrali i prostorijama biskupije. Na susretu se okupilo 95 volontera i saradnika Caritasa iz 17 župa Zrenjaniske biskupije. Domaćin susreta je bio predsednik Caritasa Zrenjaninske Biskupije Mons. Dr Ladislav Nemet SVD, Zrenjaninski biskup. Direktor Caritasa Zrenjaninske biskupije, g….

Pročitajte ceo tekst

Konkurs za odabir trenera

Objavljeno u Mentalno zdravlje

Caritas Srbije objavljuje Konkurs za odabir trenera u okviru projekta SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe. Više informacija u prilogu: ToR Expert on Organizational Development and Strategic Planning

Pročitajte ceo tekst

Trening poverenika civilne zaštite grada Kruševca

Objavljeno u Uncategorized

U okviru projekta Znanjem do sigurnosti, koji je finansiran od strane Caritasa Nemačke, kao sastavni deo programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, 22.aprila 2019. godine, na Svetski dan planete Zemlje, u saradnji sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca Caritas Srbije je realizovao trening za poverenike civilne…

Pročitajte ceo tekst

Dom za stare i siromašne “Sveta Elizabeta” u Maradiku

Objavljeno u Briga o starima

Dom “Sveta Elizabeta“ je odgovor Caritasa na današnje potrebe najsiromašnijih osoba koje su napuštene, žive u nehumanim uslovima, ekstremnom siromaštvu i usamljenosti. Caritas Bolzano – Bressanone i Biskupija Bolzano – Bressanone / Bozen – Brixen iz Italije pokrenuli su 2015. godine projekat izgradnje doma “Sveta Elizabeta” za siromašne i napuštene stare…

Pročitajte ceo tekst

Okrugli sto na temu smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda u Bačkom Petrovcu

Objavljeno u Uncategorized

U saradnji sa opštinom Bački Petrovac  18. aprila Caritas je organizovao okrugli sto na temu Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda. Posle obraćanja svih prisutnih na okruglom stolu, predstavljen je projekat Caritasa “Znanjem do sigurnosti”: ciljevi, aktivnosti i rezultati, koji su planirani za 2019. godinu. Posle prezentacije predstavljene su aktivnosti opštine…

Pročitajte ceo tekst

Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava za osobe u potrebi u Sremskoj Mitrovici

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U saradnji sa župom “Sv. Dimitrija-đakona i mučenika”, tradicionalno već 17 godina, Caritas Sremska Mitrovica organizuje Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava. Prodajom rukotvorina vrednih volontera i korisnika Caritasa sakupljena su izvesna sredstva, dok su župljani donirali sredstva za ličnu higijenu i hranu. Sakupljeni artikli podeljeni su u pakete, koje su…

Pročitajte ceo tekst

Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za OSI u Sremskoj Mitrovici osvojio prvo mesto na polumaratonu u Beogradu

Objavljeno u Uncategorized

U nedelju 14.04.2019. održan je veliki Beogradski maraton. Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za osobe sa invaliditetom u Sremskoj Mitrovici, postigao je rekord od 2 sata i 30 minuta na polumaratonu i time bio stigao prvi od svih prisutnih osoba sa invaliditetom. Startni paket učešća na Beomaratonu 2019. Zoranu…

Pročitajte ceo tekst

Održan nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U Klubu poslanika u Beogradu, u sredu 10. aprila održan je Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Forum su, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizovali Caritas Srbije i udruženje Naša kuća, u okviru regionalnog EU projekta SOCIETES. Forumu je prisustvovalo oko stotinu učesnika…

Pročitajte ceo tekst