U petak 7. febraura, Caritas Dekanata Novi Sad posetili su predstavnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gložan (opština Bački Petrovac) i tom prilikom Caritasu uručili Zahvalnicu za podršku i saradnju na polju Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda.  U ime Caritasa, zahvalnicu je primila gospođa Anita Govlja.  Tokom ove posete,  dogovoren je nastavak saradnje Caritasa i DVD Gložan u daljoj realizaciji aktivnosti, koje za cilj imaju podizanje svesti dece i odraslog stanovnistva o prirodnim nepogodama.
Attachments area