Youth United – YOU!

Cilj projekta Youth United je izgradnja kapaciteta organizacija koje rade sa mladima i transnacionalna saradnja među etnički i verski različitim mladima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji.

Projekat nudi mladima iz tri različite zemlje priliku da se međusobno upoznaju i razmenjuju informacije, znanje i primere dobre prakse. Razmene imaju za cilj da povećaju motivisanost i sposobnosti mladih da budu aktivni građani u svojim društvima. Tri zemlje uključene u projekat prolazile su kroz velike promene tokom poslednjih decenija, koje su uticale na celo društvo, kroz podele i naglašavanje kulturnih, verskih i etničkih razlika. Ovaj projekat omogućava mladima da prošire svoje horizonte, predvladaju predrasude, stereotipe i steknu prijateljstva iz drugih zemalja.

U projekat je uključeno po pet omladinskih organizacija iz tri zemlje, među kojima su i organizacije nacionalnih manjina.

Nosilac projekta je Caritas Bosne i Hercegovine, dok su Caritas Srbije i Caritas Slovenije partneri na projektu.

Projekat je ko-finansiran od Erasmus + fonda Evropske Unije.