Koordinatorka projekta YourJob u Srbiji, gospođa Marina Kostić i koordinator Caritasa Srem, gospodin Petar Dujić sastali su se danas sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam, dr Nenadom Ivaniševićem i direktorom Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, prof. dr Aleksandrom N. Ašonjom. Sastanku su prisustvovali i podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, gospodin Slavoljub Arsenijević, pomoćnik pokrajinskog sekretara za oblast zapošljavanja, gospođa Ilona Pelt, kao i  gospođa Nataša Bešlin iz Edukativnog centra.

Ovom prilikom razgovaralo se o mogućnostima za saradnju u narednom periodu, sa akcentom na obuci mladih, kao i osnaživanju ranjivih kategorija stanovništva.

Sekretar Ivanišević je stava da bi državne institucije I druge relevantne organizacije, uključujući i civilni sektor, trebalo tešnje da sarađuju, te da je neophodno ostvariti što bolju saradnju Caritasa i Edukativnog centra.

S obzirom na to da Edukativni centar Novi Sad pruža usluge obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije u više od 60 delatnosti, kao i učenje i unapređenje određenih veština na daljinu, stvara se preduslov za dalju saradnju na osnaživanju mladih i unapređenju njihovog položaja na tržištu rada. Potpisivanje sporazuma o saradnji predviđeno je za početak juna.