Caritas Zrenjanin je dobitnik prve nagrade na Nacionalnom takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja (KviS) za priručnik Osposobljavanje za zapošljavanje mladih korisnica usluge socijalne zaštite – Sigurne kuće. Priručnik je kreiran u okviru regionalnog projekta osnaživanja mladih YourJob koji realizuje Caritasova mreža, a nagradu su na desetoj Euroguidance konferenciji „Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi”, održanoj 12. oktobra u Beogradu primile autorke priručnika, Milica Bogdanov iz Caritasa Zrenjanin i Andrijana Strojanović iz Centra za socijalni rad Zrenjanin. Konferenciju je organizovala Fondacija Tempus – Euroguidance centar u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta.

   

Na konferenciji su bili predstavljene aktuelnosti i inovacije, te primeri dobre prakse u oblasti karijernog vođenja i savetovanja iz Srbije i drugih evropskih zemalja u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zapošljavanja i rada sa mladima.  Stručnjaci u oblasti KviS-a iz više evropskih zemalja predstavili su novine u Europass mreži, izveštaj Evropske fondacije za obuke (ETF) u pogledu nacionalnih sistema podrške razvoju karijere sprovedenu u zemljama Zapadnog Balkana, kao i novu CareersNet studiju. Tokom konferencije bilo je reči i o razvoju profila kompetencija karijernih praktičara u Srbiji i drugim evropskim zemljama.

Tokom realizacije prve faze projekta YourJob, besplatne usluge karijernog vođenja i savetovanja je dobilo više od 1000 mladih iz Rume, Iriga, Aleksinca i Zrenjanina. Caritas nastavlja sa razvojem svojih usluga i osnaživanjem ranjivih kategorija i ljudi u osetljivom položaju.