Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd (Studentskoj poliklinici) 12. marta 2021. godine uručena je donacija u reagensima za laboratorijske analize vrednim oko 240 000 dinara. Donaciju je primila direktorka Zavoda, dr Marija Obradović, koje je iskazala veliku zahvalnost na pruženoj pomoći i izrazila nadu i veru u nastavak saradnje sa Caritasom Srbije.

Sredstva za kupovinu opreme i sredstava prikupljena su zahvaljujući organizacijama nemačkih katolika Misereor i Renovabiskao i nemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a realizacija je sprovedena u koordinacji nemačke kompanije BEGECA Beratung – Beschaffung – Logistik gGmbH, koja se bavi nabavkama za crkvene, humanitarne i socijalne institucije.

Ova donacija je deo šireg programa u okviru kojeg su u Srbiji već donirane velike količine medicineske i zaštitne opreme i higijenskih sredstava. U duhu solidarnosti i svoje misije, Caritas Srbije nastavlja sa pružanjem podrške zdravstvenom sistemu Republike Srbije u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.