U Tirani je 1. marta 2023. godine održana regionalna kick-off konferencija u okviru projekta YourJob2. Konferencija je okupila veliki broj zainteresovanih strana (stakeholdera) iz čitavog regiona i Austrije. Na konferenciji su predstavljeni rezultati ostvareni tokom prve faze projekta, kao i ciljevi koji su postavljeni za naredne tri godine.

Na slici se vide direktorka Caritasa Albanije, ministarka za preduzetništvo, austrijski ambasador i generalni sekretar Caritasa Austrije

U uvodnom delu konferencije prisutnima su se obratili Nj.E. Christian Steiner, Ambasador Austrije u Albaniji, gospođa Juljana Reso. direktorka Caritasa Albanije, gospodin Andreas Knapp. generalni sekretar Caritasa Austrije, ministri/ke zaduženi za preduzetništvo i omladinu u Vladi Albanije, kao i gradonačelnici/e albanskih gradova u kojima se YourJob projekat realizuje.

U nastavku programa, koordinatori/ke, karijerni savetnici/e i eksperti/kinje na projektu predstavili su rezultate projekta i diskutovali o izazovima sa kojima su se suočavali tokom prve faze projekta. Prisutnima su se predstavili i brojni mladi korisnici/e koji su zahvaljujući projektu YourJob načinili značajne korake u svojim karijerama. Posebna pažnja je posvećena socijalnom preduzetništvu i unapređenju položaja mladih žena, osoba sa invaliditetom, Roma i Romkinja, kao i drugih pripadnika/ca ranjivih grupa.

Na slici se vide direktorka Caritasa Albanije, ministarka za preduzetništvo, austrijski ambasador i generalni sekretar Caritasa Austrije    Prrojektni tim iz Srbije

Bila je ovo dobra prilika da se svi učesnici na projektu sastanu i detaljno isplaniraju projektne aktivnosti, da razmene iskustva i upoznaju se sa primerima dobre prakse.

Projekat YourJob2 se u Srbiji realizuje u Nišu, Šidu i Zrenjaninu, a implemetniraju ga Caritas Srbije, Caritas Niš, Caritas Srem i Caritas Zrenjanin. Donatori su Austrijska razvojna agencija (ADA), Caritas Austrije i Caritas Francuske.