U saradnji sa lokalnom samoupravom u Srbobranu, Caritas Apostrolskog Egzarhata je 26.04.2022. organizovao trening za građane, poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite. Trening je održala gospođa Dragana Ostojić, dugogodišnji stručni saradnik Caritasa na polju Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Učestvovala su 34 poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite kao i predstavnici opštine Srbobran, na čelu sa predsednikom, gospodinom Radivojem Debeljačkim.

“U situaciji kakva je bila u punom jeku pandemije, kada smo imali vanrednu situaciju, videlo se koliko je važno da imamo jednu pravu organizaciju unutar civilne zaštite. Tu posebno mislim na organizovane volontere koji su učestvovali u obezbeđivanju svega potrebnog za naše građane koji nisu mogli da napuštaju domove. Uz osvrt na taj period, smatram da je ova obuka od izuzetne važnosti zbog čega joj i lično prisustvujem, ne samo kako bih pružio podršku već i kako bih nešto naučio. Kada je situacija uobičajena, pod kontrolom, neko bi mogao reći da su ovakvi treninzi manje važni, ali treba imati na umu da krizne situacije najčešće dolaze iznenada, a mi želimo da neku buduću, takvu potencijalnu situaciju, dočekamo spremni. Poverenike i zamenike poverenika birali smo tako da budu zaduženi za delove naselja gde žive, gde poznaju ljude i prilike, zato i verujem da će civilna zaštita u našoj opštini u buduće funkcionisati još bolje, uz savete i obuke koje ćemo usvojiti”, izjavio je  gospodin Debeljački prilikom pozdravljanja prisutnih.

“Odgovorne ljude smo upoznali sa njihovim obavezama i zadacima u vanrednim situacijama, koje donosi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Prema ovom zakonu, svaka opština, mesna zajednica ili javno preduzeće je dužno da ima po jednog poverenika i zamenika poverenika za oblast bezbednosti, sa jasno definisanim obavezama i zadacima u slučaju elementarnih nepogoda, prema usvojenim pravilnicima. Ovaj Caritasov program traje od 2015. godine, a cilj nam je da posetimo i sa novim odredbama i obavezama upoznati što veći broj lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova”, objasnila je gospođa Dragana Ostojić.

Caritas Srbije nastavlja sa realizacijom aktivnosti na projektima usmerenim ka smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa.