“Lužničke rukotvorine – Ž.E.C” iz Babušnice, još jedno je od udruženja čija je inicijativa podržana u okviru regionalnog projekta “SOCIETIES 2”, koji finansira EU, a u Srbiji ga realizuju Caritas Srbije i Građanske inicijative. Tokom sastanka održanog online, koordinatorka udruženja, gospođa Karolina Stamenković i koordinatorka projekta “SOCIETIES 2”, gospođa Jelena Ankić, utvrdile su detalje realizacije projekta “Da budemo vidljive”. Cilj ovog projekta je ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom iz ruralnih mesnih zajednica opštine Babušnica, koje uglavnom imaju nizak stepen ili nemaju nikakve kvalifikacije. Ove žene će se osnaživati kroz teorijske i praktične edukacije o proizvodnji rasada, kao i kroz njihovo povezivanje sa ženama koje se bave organskom proizvodnjom. Realizacija projekta počinje 01.01.2021.godine i trajaće devet meseci.

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjem za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom , kao i svih ranjivih kategorija stanovništva.