U okviru projekta SOCIETIES 2, u Međugorju (BiH) je od 24. do 26. maja organizovan Regionalni sajam dobrih praksi organizacija civilnog društva. Cilj organizovanja ovog susreta bio je predstavljanje primera dobre prakse u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom i procesu deinstitucionalizacije, kao i stvaranje prostora za saradnju i dijalog između organizacija civilnog društva i javnog sektora u regionu.

“Bez obzira što radite, u kojim službama ili projektima djelujete, bez obzira jeste li u privatnom, nevladinom ili javnom sektoru, nemojte zaboraviti oni što je najvažnije – voljeti čovjeka“ – izjavio je tokom svog uvodnog govora nadbiskup Tomo Vukšić.

Na sajmu je učestovalo više od 140 ljudi – predstavnika organizacija osoba s invaliditetom iz cele regije, predstavnika institucija, partnerskih organizacija i Evropske unije. Iz Srbije, učestvovali su predstavnici osam udruženja i inicijativa podržanih kroz projekat SOCIETIES, a delegaciju naše zemlje predvodila je gospođa Jelena Ankić iz Caritasa Srbije, regionalna koordinatorka projekta.

Predstavljene su ukupno 43 inicijative iz regiona koje su realizovane u dosadašnjem peridou implementacije projekta. Ove inicijative, odnosno projekti, obrađivali su širok spektar aktivnosti: od socijalnog preduzetništva, zapošljavanja osoba s invaliditetom, sportskih i kulturnih aktivnosti, projekata za unapređenje mentalnog zdravlja, primena naprednih tehnologija, promocija i unapređenje samostalnog življenja i sl. Kroz prvu i drugu fazu projekta SOCIETIES uloženo je više od 780.000,00 evra za finansiranje malih projekata u lokalnim organizacijama.

Tokom sajma učesnici su imali mogućnost da se bliže upoznaju sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i sa socijalnim inovacijama. Učesnici sajma su iskazali svoje zadovoljstvo celokupnom organizacijom i naglasili važnost saradnje i unapređenja delovanja kroz regionalne susrete. Poverenik za zaštitu od diskriminacije osoba s invaliditetom iz Albanije Dorian Konomi naglasio je: „Bio sam na jako puno seminara, konferencija i susreta. Ovo je jedan od najboljih događaja na kojem sam učestovao, kako u organizacijskom tako i u sadržajnom smislu. Nadam se da ćemo imati još mogućnosti za suradnju i susrete“.

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjima za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama.