Predstavnici Caritasa Srbije učestvovali su na Početnoj konferenciji u okviru projekta ABC – EUAV, održanoj u Briselu 24 – 26. februara. Projekat ABC (Accompaniment and Building Capacities) je dvogodišnji projekat koji se realizuje u okviru EUAV (EU Aid Volunteers), inicijative Evropske unije za promociju građanskog volonterizma u humanitarnom kontekstu.

Nosilac projekta je Caritas Evropa, a Caritas Srbije će dati poseban doprinos projektu u oblasti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa i reagovanja u vanrednim situacijama.

Projekat ima tri cilja:
1. Povećanje znanja i kapaciteta partnerskih organizacija za aktivno učešće na EUAV projektima,
2. Povećanje kapaciteta partnerskih organizacija na polju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa i reagovanja u vanrednim situacijama
3. Dalji razvoj zaštite i upravljanja volonterima (volunteer management)

Na konferenciji, predstavnici partnerskih organizacija razmenili su svoja iskustva u upravljanju volonterima i smanjivavnju rizika od katastrofa i planirali aktivnosti koje će biti realizovane kako bi se ostvarili ciljevi projekta.