U okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS, u Beogradu je 27. i 28. aprila održan susret/radionica projektnog tima sa ciljem osvrta na dosadašnji tok projekta, kao i planiranja budućih projektnih aktivnosti.  Sagledani su postignuti rezultati, analizirani izazovi sa kojima se tim suočavao i detaljno planirani dalji koraci u relizaciji projekta. U radu su učestvovali predstavnici CRS-a (Catholic Relief Services), Čovekoljublja i Caritasa Srbije, a putem video linka uključili su se i članovi radnih grupa – predstavnici lokalnih samouprava Žepče i Doboja (BiH) Kraljeva i Čačka (Srbija).

 

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.