U okviru projekta BE READy, u Baču je 12. juna održan prvi u nizu treninga o smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa namenjenih osobama sa invaliditetom i njihovim udruženjima. Na treningu su učestvovali predstavnici šest udruženja. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najbitnijim informacijama o prirodnim katastrofama, kao i o neophodnim merama samozaštite. Nakon razmene mišljenja o uključenosti osoba sa invaliditetom u sistem zaštite i spasavanja, zaključeno je da se opšta „nedovoljna vidljivost“ ranjivih kategorija društva svakako odražava i na efikasnost realizacije aktivnosti zaštite i spasavanja. Takođe, učesnici su se saglasili da je neophodno zakonsko regulasanje položaja osoba sa invaliditetom u sistemu zaštite i spasavanja. Kao jedan od osnovnih problema prepoznata je nedovoljna informisanost osoba sa invaliditetom o procesu prevencije i pripreme za sa slučaj nastanka prirodnih katastrofa.

Cilj dvogodišnjeg projekta „BE READy“ (Better Environment, Reduced Emergencies And Disasters) jeste unapređenje životne sredine i povećanje otpornosti zajednice na prirodne katastrofe. Projekat je finansijski podržan od strane Caritasa Nemačke.