U okviru projekta BE READY Caritas Apostolskog Egzarhata i Caritas Srbije su u Bačkoj Topoli realizovali dve radionice na temu Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa.

U utorak 23.02.2021 godine, u svećanoj sali SO Bačka Topola organizovao je Trening za građane, poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite. Pored predstavnika lokalne samouprave, treningu su prisustvovali i predstavnici doma zdravlja, centra za socijalni rad, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Crvenog Krsta i drugih organizacija civilnog društva. Na početku, svim učesnicima se obratio zamenik predsednika opštine, gospodin Gabor Kišlinder. Učesnici treninga su imali priliku da se upoznaju sa obavezama koje propisuje novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. U skladu sa ovim Zakonom, svaka opština, mesna zajednica ili javno preduzeće dužna je da, po usvojenom pravilnku, imenuje po jednog poverenika i zamenika poverenika za oblast bezbednosti, sa jasno definisanim obavezama i zadacima u slučaju elementarnih nepogoda.

U petak, 26. februara 2021. godine održan je trening za učiteljice zaposlene u Osnovnoj školi “Čaki Lajoš”. Treningu je prisustvovalo 15 učiteljica , zajedno sa direktorkom škole, gospođom Monikom Vojter-Pulai. Prisutni su imali prilku da se upoznaju sa dosadašnjim radom Caritasa na polju Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda i steknu nova znanja i veštine potrebne za rad sa učenicima na ovom polju.

Caritas u Srbiji nastavlja sa podizanjem svesti i edukovanjem stanovništva o značaju zaštite životne sredine i pripreme za slučaj nastanka prirodnih katastrofa.