U okviru Caritasovog projekta „BE READy“ 17 oktobra Caritas Apostolskog Egzarhata zajedno sa Opštinskim vatrogasnim  savezom (OVS) i dobrovoljnim vatrogasnim društvima (DVD) iz okolnih mesta i domaćina  DVD ,,Hađi dr Janoš“  iz Bačke Topole na prigdan način je obeležen  13 oktobar Svetski dan smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda.

Na samom početku, predsednica OVS-a gospođa Zorica Rankov, viši vatrogasni oficir I klase, pozdravila je sve prisutne, a zatim je gospođa Vilagoš Marijić-Andrea kao članica zadužena za rad sa podmladkom svih DVD-a  (DVD „Hadži dr Janoš“ iz Bačke Topole, DVD,,Maronka Šandor“ iz  Malog Iđoša , DVD ,,Moravica“   iz Stare Moravice, DVD ,,Baklja“  Novo Orahovo, DVD Gunaroš,) prisutnoj deci predstavila znaćaj vatrogasnih službi  i ciljeve vežbi koje će biti demonstrirane. Predstavnici DVD ,,Hađi dr Janoš“ iz Bačke Topole su pokazali deci kako se pravilno gasi požar prahom, vodom, kako se razvlaće vatrogasna creva.

Predstavnik Caritasa je ukratko predstavio aktivnosti i ciljeve projekta smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda. Deci je predstavljena i Edukativna igrica „Ne rizikuj čoveče“.

Članovi DVD ,,Hađi dr Janoš“ iz  Bačke Topole su na kraju prikazali pokaznu vežbu gašenja  starom vatrogasnom pumpom.

Caritas u Srbiji nastavlja sa podizanjem svesti i edukovanjem stanovništva o značaju spremnosti za slučaj nastanka prirodnh katastrofa i očuvanju životne sredine.