7. april se obeležava kao Svetski dan zdravlja. Caritas Srbije se prudružuje apelu Svetske zdravstvene organizacije, čiji je ovogodišnji slogan “IZGRADIMO PRAVEDNIJI I ZDRAVIJI SVET ZA SVE”!

Siromaštvo je u porastu na globalnom nivou. Nemaju svi jednak pristup zdravstvenim uslugama. U velikom delu sveta, ljudi nemaju pristup ni osnovnim zdravstvenim uslugama. Ako nas je pandemija COVID 19 nečemu naučila, to je da niko nije bezbedan, dok svi ne budu zdravi.

Da li ste znali da je Katolička crkva najveća civilna institucija na svetu koja pruža zdravstvenu negu? Caritasova mreža širom sveta pruža zdravstvenu negu i najsiromašnijim ljudima, koji žive u najtežim uslovima.

Pravedniji i zdraviji svet za sve je prioritet i cilj koji moramo da dostignemo! Caritas nastavlja sa ostvarivanjem svoje misije.