Prema podacima Kancelarije Ujedinjenih Nacija za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa  (UNDRR), tokom proteklih 20 godina, na globalnom nivou zabeleženo je 7.350 katastrofalnih događaja koji su odneli više od 1,23 miliona života, a uticali na više od 4.2 milijarde ljudi.

“Ovaj podatak je sam po sebi uznemirujuć, ali je još alarmantniji ako se ima u vidu da se broj prirodnih katastrofa, a naročito katastrofa povezanih sa klimom, značajno povećao u odnosu na period između 1980. i 1999. godine, u kom je zabeleženo 4.212 prirodnih katastrofa. Samo tokom prošle godine, u Evropi smo svedočil zemljotresu u Hrvatskoj, poplavama u Nemačkoj i Belgiji, požarima u Grčkoj, pa čak i tornadu u Češkoj i erupciji vulkana u Španiji. Priroda pokazuje sve veću nepredvidivost i sve širi spektar svojih razornih delovanja. Međutim, moramo da se zapitamo da li su to zapravo odgovori prirode na delovanje čoveka”, izjavila je Ana Đergović, koordinatorka programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa Caritasa Srbije.

Prirodne katastrofe širom sveta u poslednjih nekoliko godina upozoravaju na neophodnost bolje edukovanosti, organizovanosti i pripemljenosti za buduće nepogode. Istovremeno, one su i surovi podsetnik na neophodnost promene svesti i stava ljudi prema životnoj sredini.

Zahvaljujući podršci USAID-a i CRS-a na projektu Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS, Caritas Srbije je u saradnji sa lokalnim samoupravama realizovao brojne aktivnosti usmerene ka smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa i povećanja bezbednosti lokalnog stanovništva. Čišćenja korita reka koje su se izlivale, uklanjanja divljih deponija koje su izazivale požare, sadnja drveća, obezbeđivanje opreme za sisteme ranog upozoravanja samo su neke od realizovanih aktivnosti tokom ove godine. U okviru istog projekta, povodom Svetskog dana smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda, u saradnji sa gradskim vlastima u Čačku će 13. oktobra biti realizovana simulaciona vežba koja će obuhvatati 3 segmenta: podizanje barijera u cilju odbrane od poplava, spasavanje i evakuaciju lica iz objekta zahvaćenog požarom i spasavanje i pružanje prve pomoći davljeniku.

Tokom prethodnih 7 godina, koliko se program Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa realizuje, Caritas Srbije je u saradnji sa različitim donatorima i partnerima, a pre svega sa Kancelarijom za javna ulaganja, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektorom za vanredne situacije i lokalnim samoupravama realizovao veliki broj različitih aktivnosti koje su doprinele da lokalne zajednice postanu otpornije na posledice prirodnih katastrofa.

Poseban fokus Caritas Srbije stavlja na edukaciju i podizanje svesti građana o značaju očuvanja životne sredine uopšte, a posebnu u cilju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Kroz različite radionice, vežbe i tribine, Caritas Srbije  je inforimisao i edukovao preko 13.000 dece i odraslih građana. U cilju edukovanja dece o ovoj značajnoj temi, Caritas je kreirao i društvenu igru „Ne rizikuj čoveče“, kao i e-learning platformu namenjenu deci školskog uzrasta.

„Smatramo da je veoma važno da se deca, kroz igru, od najmanjih nogu uče da čuvaju životnu sredinu i da nauče kako de ponašaju u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i kako da sačuvaju svoju bezbednost“, izjavila je Ana Đergović.

Usled klimatskih promena i čovekovog nemarnog ponašanja prema životnoj sredini, u budućnosti će neminovno dolaziti do sve učestalijih, raznovrsnijih i razornijih prirodnih katastrofa. Međutim, edukovanost, organizovanost i pripremljenost stanovništva, uz saradnju svih relevantnih činioca u društvu u velikoj meri mogu da smanje rizike od posledica prirodnih katastrofa.