Danas se obeležava Svetski dan Roma kako bi se ukazalo na njihov težak položaj. U Srbiji živi preko 147.000 pripadnika ove nacionalne manjine, koja spada u najugroženije i najmarginalizovanije grupe stanovništva.

90% Roma u Srbiji nema posao, a 25% njih nema ni dana škole. Dečiji brakovi unutar romske zajednice i dalje su veoma česti. Zbog teških uslova života, prosečni životni vek Romkinja u Srbiji je 25 godina kraći od proseka u Srbiji. Romsku populaciju prate i brojne predrasude koje dovode do učestale diskriminacije i dodatno otežavaju njihov položaj u društvu.

Caritas Srbije poziva na humanost i solidarnost i apeluje na rušenje svih predrasuda. Kroz svoje programe, Caritas se zalaže za socijalnu inkluziju svih ranjivih i marginalizovanih grupa.