Povodom 10. oktobra Svetskog dana mentalnog zdravlja Udruženje korisnika usluga mentalnog zdravlja Zračak i Caritas Valjevo organizovali su projekciju italijanskog filma „Sve je moguće“ u Bioskopu 85 i mini izložbu ilustracija filipinskog umetnika Eisen Eernard Bernardo na Ogradnoj galeriji u Valjevu.

Poslednjih godina sve se više priznaje važna uloga mentalnog zdravlja u postizanju globalnih razvojnih ciljeva, što ilustruje uključivanje mentalnog zdravlja u ciljeve održivog razvoja. Uprkos napretku u nekim zemljama, ljudi sa mentalnim stanjima često doživljavaju ozbiljna kršenja ljudskih prava, diskriminaciju i stigma. Pored toga pandemija virusa COVID-19, koja je pogodila milione ljudi širom sveta, ostavila je dugoročne posledice i po mentalno zdravlje. Samo zajedničkim naporima celog društva moguće je uticati na poboljšanje položaja i kvaliteta života osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama.

Kroz seriju ilustracija koje su postavljene na Ogradnoj galeriji u Valjevu filipinski umetnik vizualizuje najčešće mentalne bolesti i poremećaje sa kojima se mnogi ljudi, posebno mladi, danas suočavaju. Kreativnom igrom spajalica njegove minimalističke ilustracije opisuju najčešće psihijatrijske bolesti i promovišu svest i razumevanje veličine ovog alarmantnog problema današnjice.

Italija je već godinama primer dobre prakse kada je mentalno zdravlje u pitanju. Nakon decenija reformi na ovom polju i zatvaranja velikih psihijatrijskih bolnica italijanske socijalne kooperative danas zapošljavaju i upošljavaju hiljade osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama jer je sve moguće ako se dovoljno želi i radi na tome. Upravo je to poenta filma prikazanog povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja valjevskoj publici.

„O mentalnom zdravlju važno je govori 365 dana u godini. Osobe sa mentalnim poteškoćama i intelektualnim smetnjama moraju da budu deo ovog društva, umesto da budu odbačeni na njegove margine.  Svako u skladu sa svojim mogućnostima i ličnim kapacitetima može da pruži bar mali doprinos zajednici i sredini u kojoj živi, pa tako i samom sebi. Kroz razvoj socijalnih usluga u zajednici i ulaganje u razvoj socijalnog preduzetništva ili socijalnih kooperativa i osobe sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama mogu da pronađu svoje mesto pod suncem. Da budu prihvaćeni, podržani i što samostalniji članovi društva. Kroz saradnju sa partnerima iz Italije imali smo prilika da se upoznamo sa njihovim modelom rada sa osobama sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama i ta iskustva su nam glavna vodilja za sve aktivnosti koje sprovodimo tokom godine u saradnji sa Udruženjem korisnika usluga mentalnog zdravlja Zračak“, kaže Dušan Perić iz Caritasa Valjevo.

Izložba i filmska projekcija su realizovani u okviru projekta “Svako može da pukne” koji sprovodi mreža za mentalno zdravlje naum „NaUm“ uz podršku Caritasa i partnerskih organizacija, Herc Udruženja, Videa i Duša iz Beograda, Udruženja korisnika usluga mentalno zdravlja Zračak iz Valjeva i Humanitarnog centra „DUGA“ iz Zrenjanin. Projekat “Svako može da pukne se sprovodi” zahvaljujući podršci Vlade Švajcarske kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo“ koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.
„Zvanične statistike kažu da svaka četvrta osoba u nekom momentu zapadne u životnu krizu i ima probleme sa mentalnim zdravljem. „Svako može da pukne“ zbog toga i jeste glavna poruka projekta koji sprovodimo u partnerstvu sa drugim organizacijama okupljenim oko mreže za mentalno zdravlje „NaUm“. Veoma je važno ne stigmatizovati i ne odbacivati osobe sa mentalnim smetnjama, već pružiti im podršku i šansu jer danas je pukao neko nepoznat, a sutra to može da bude neko nama jako blizak ili pak mi sami“ zaključuje Aleksa Bukovski, predsednik Udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja Zračak iz Valjeva.