Na Svetski dan hrane, Caritas Internationalis poziva na ciljane akcije u borbi protiv nesigurnosti hrane, zaštitom životne sredine, zaustavljanjem sukoba, promocijom malih održivih poljoprivrednih programa i identifikovanjem prioritetnih zona bezbednosti hrane.

Još u maju, konfederacija od 165 članova upozorila je javnost na ozbiljne posledice koje bi pandemija i mere sprečavanja širenja zaraze mogle da izazovu. Danas su podaci alarmantni. Prema Svetskom programu za hranu, 230 miliona ljudi je u opasnosti od gladi. To je 130 miliona više nego prošle godine.

„Ove godine je Svetski dan hrane pokvaren pandemijom COVID-19 koja je ozbiljno pogoršala nesigurnost hrane i uskratila pristup hrani onima koji su već bili siromašni i visoko ranjivi. Gladan sused odgovornost je i briga svih članova globalne zajednice i moramo delovati solidarno “, rekao je Aloisius John, generalni sekretar Caritasa Internationalis.

Caritas Internationalis svakodnevno opslužuje stotine hiljada ljudi koji su gladni zbog nedostatka sredstava za kupovinu hrane, migranata i raseljenih koji beže iz svojih domova i ljudi koji žive u kampovima. Konfederacija takođe promoviše ekološki prihvatljive poljoprivredne programe u ruralnim područjima u nepovoljnom položaju kako bi osnažila ljude i omogućila im da sami proizvode hranu i zarađuju od prodaje na lokalnim tržištima. Caritas je posvećen stvaranju uslova za sigurnost hrane i rešavanju problema kao što su klimatske promene i degradacija životne sredine.

U duhu nedavnog encikličkog pisma pape Franje, Fratelli Tutti, Caritas Internationalis poziva na veću solidarnost i osećaj odgovornosti prema susedu, posebno onima koje glad i nestabilnost tlače zbog nasilja. Globalizacija solidarnosti prvo mora da se pozabavi pitanjem „hrane za sve“ kao osnovnim ljudskim pravom.

„Bačena hrana je hrana koja se oduzima drugima“, dodao je Džon.

Međunarodni Caritas čvrsto veruje da je činjenica da 11 procenata svetskog stanovništva živi u gladi pitanje koje se mora rešiti sa snažnom političkom voljom i zalaganjem.

Caritas zato poziva političke lidere da preduzmu potrebne korake:

– Obezbediti humanitarnim organizacijama potrebna sredstva za rešavanje neposrednih potreba.

– Delujte protiv klimatskih promena i radi zaštite životne sredine.

– Promovisati malu poljoprivredu dodeljivanjem odgovarajućih programa i sredstava za takve aktivnosti.

– Zaustaviti rat i sukobe koji su stotine hiljada stavili na put izgnanstva i povećao nesigurnost hrane.

– Utvrditi prioritetne zone sigurne hrane za promociju projekata za najsiromašnije.

Izvor: Caritas Internationalis