Caritas Apostolskog Egzarhata je u saradnji sa organima srbobranske lokalne samouprave i JKP Graditelj iz Srbobrana uspešno završio radove na instalaciji novih i čišćenju postojećih kanala i betonskih cevi za odvod atmosferskih voda u naselju Turija. U ovom naselju, nakon obilnijih padavina, voda se skupljala na javnim površinama i plavila obližnja domaćinstva. Zahvaljujući realizaciji ove aktivnosti, oko 70 domaćinstava će biti u znatno manjem riziku od poplava. Aktivnosti su realizovane uz stručnu podršku rukovodioca komunalnog sektora, gospodina Milana Srdanovića, a sve u okviru Caritasovog programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa i projekta BE READy.