U okviru regionalnog projekta „SOCIETIES 2“ koji finansira EU, grantom je podržana inicijativa udruženja “Okluar” iz Ćićevca – “Inkuzivni klub za mlade”. Cilj ove inicijative je unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i/ili mentalnim teškoćama, podrška porodicama i prevencija institucionalizacije na teritoriji opštine Ćićevac. U okviru projekta, planirano je i sprovođenje kampanje javnog zagovaranja usmerene ka lokalnim vlastima radi obezbeđivanja održivosti ove socijalne usluge

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjem za deinstitucionalizaciju i socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom, a naročito osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama.